به

به احمدی‌نژاد اعتراض کردم که چرا «خس و خاشاک» گفتید

فردای آن روز آقای زنگنه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت شما به ۲ و نیم میلیون آدم گفتید خس وخاشاک. من گفتم آقای زنگنه عدد بلد نیست من این جمعیت را دیدم. ۳۵ هزار نفر بیشتر نبودند. منتهی طوری چیده شده بودند که طول مسیر را پر کنند. شعارسال: سرلشکر سید حسن ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار