کسب

کسب رتبه نخست وزارت دفاع در حوزه «اقدام برجسته» جشنواره شهید رجائی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ۱۲ شاخص ابلاغی رئیس جمهور ‌در جشنواره شهید رجایی، در حوزه "اقدام برجسته ‌" در بین تمام دستگاه‌های ملی کشور حائز رتبه نخست شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار