گزارشی

گزارشی از بیمارستان جانبازان اعصاب و روان سعادت‌آباد

شعار سال: روی سرشان ابری از آتش است، زیر پایشان فرشی از مین، این حیاط حمرین دهلران است، سه‌راه الله‌اکبر مریوان، عمق آب‌های هورالعظیم، سه‌راهی خونین خرمشهر، حوالی کرخه، دریاچه ماهی شلمچه، نمکزارهای فاو، رملستان فکه. ایستاده‌ام پشت دیوار فلزی سبز رنگ، ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار