برداشت

برداشت ما از میدان‌های مشترک بیشتر از قطری‌ها می‌شود

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: بین ما و قطر میدان‌های مشترک وجود دارد در گذشته وضعیت به شکلی بود که برداشت قطری‌ها از آنها بیشتر از ما بود اما امروز وضعیت به شرایطی برابر رسیدیم. شعارسال: سردار عبادالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار