پلمب

پلمب دندانپزشکی غیرمجاز در میاندوآب

یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز واقع در شهرستان میاندوآب توسط کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان میاندوآب شناسایی، تعطیل و پلمپ شد. ...
روایتی

روایتی منتشرنشده از آخرین ساعات زندگی شهید باکری

مهدی باکری در حالی که مشغول خواندن دعا بود، حرف مرا رد کرد. دوباره اصرار کردم. برگشت و گفت: مگر عقلت را از دست داده‌ای؟ از اینجا کجا برگردم ؟! شعارسال: مهدی باکری به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۳ در روستای «قوشاچای» (از توابع «میاندوآب») به دنیا آمد. از دانش ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار