روسیه

روسیه تنها نقش‌آفرین خروج آبرومندانه آمریکا از سوریه و عراق

اسپوتنیک در گزارشی به نقش‌آفرینی موثر روسیه برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه و عراق پرداخت. شعارسال:خبرگزاری روسی اسپوتنیک در گزارشی نوشت: در شرایط کنونی، روسیه تنها نقش‌آفرینی است که می تواند زمینه را برای خروج آبرومندانه آمریکا از سوریه و عراق م ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار