آیا

آیا منابع گازی «بلوک ۹» مقدمه جنگ بعدی اسرائیل و حزب الله است؟

شعارسال: دولت لبنان پس از چند سال تنش و اختلاف‌های سیاسی که نتیجه آن نارضایتی های عمومی بود در تلاش است برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به سمت جذب سرمایه‌های خارجی حرکت کند. بهره برداری از منابع گازی «بلوک ۹» در سواحل مدیترانه با سرمایه گذاری شرکت های ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار