خودروی

خودروی زرهی مین‌کوب

خودروهای مین‌کوب برای پاکسازی میادین مین به‌کار می‌روند و در مقابل انفجار انواع مین‌ها مقاومند. شعار سال: پاکسازی میادین مین، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی یگان‌های عملیاتی در صحنه نبرد و حتی پس از آن است. در یک میدان مین معمولاً از انواع مختلف مین‌ها ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار