متخصصان

متخصصان صنعت دفاعی با تأسی به مکتب امام از تحریم‌ها فرصت ساختند

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد: ‌متخصصان صنعت دفاعی با تأسی از مکتب امام خمینی(ره) تحریم‌ها را به ‌فرصت طلایی برای توسعه ‌توان دفاعی ‌تبدیل کردند.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار