ادامه

ادامه اجرای طرح پلیس تا زمان بازگشت کامل مسافران نوروزی

رییس پلیس پایتخت از برگزاری مراسم سیزده به در در امنیت کامل خبر داد. شعارسال : سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات پلیس در طرح نوروزی ۹۷ پلیس پایتخت گفت: با توجه به اینکه هنوز برخی از مردم در مسافرت هستند و یا به مراکز تفریحی مراجعه می کنند، مأموریت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار