گفت‌وگو

گفت‌وگو با پدر کودک ۱۱ساله‌اي که دو روز پيش در کردستان قرباني مين شد

براي چيدن گياهان بهاري به بالاي تپه رفته بود كه ناگهان صداي مهيبي آمد و پسرم مجروح شد». اين را پدر شايان مي‌گويد؛ پسر ۱۱‌ساله‌اي كه جمعه گذشته پس از انفجار مين‌هاي به‌جامانده از زمان جنگ، در نزديكي شهر سنندج دو دست و يك چشمش را از دست داد. منطقه‌اي ك ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار