ارتباط

ارتباط عامل حمله با افراطی های دست‌ راستی+ تصاویر

تحقیقات در آلمان در مورد واقعه برخورد خودروی وَن به مردم در کافه «کریپِن کِرل» در شهر «مونستر» ایالت «نوردراین وستفالن» ادامه دارد. شعارسال: بعد از ظهر روز شنبه، یک خودروی ون به مردمی که در هوای بهاری در فضای باز یک کافه در شهر مونستر نشسته بودند برخ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار