کارخانه

کارخانه های مهمات نظامی در اصفهان راه اندازی شد

کارخانه های تولید و مونتاژ مهمات کالیبر متوسط در صنایع دفاعی اصفهان، روز دوشنبه با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهره برداری شد. شعارسال: امیر سرتیپ «امیر حاتمی» که برای بازدید و سرکشی از صنایع دفاعی وزارت دفاع به اصفهان سفر کرده است در بدو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار