اهداف

اهداف اصلی آمریکا و ترکیه در سوریه چیست؟

پایگاه اینترنتی شبکه راشاتودی در گزارشی به تحلیل شرایط شمال سوریه و اهداف نیرو‌های خارجی حاضر در این کشور پرداخت. شعارسال: پایگاه اینترنتی راشاتودی در گزارشی نوشت: منطقه عفرین در شمال سوریه به یکی از محورهای ژئوپولیتیک درگیری‌ها در این منطقه تبدیل شد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار