صدای

صدای عجز ارتش سعودی از کشف لانچر موشک‌های یمنی به هوا بلند شد

شعار سال: جنگ علیه یمن همچنان وارد مراحل جدیدی می شود که برای متجاوزان به مردم بی گناه این کشور و حامیان آن ها قابل تصور و برنامه ریزی نبود. یکی از اتفاقات مهم پس از گذشت بیش از سه سال از این اتفاق، نمایش لایه های بسیار عمیق از ضعف سازماندهی و توانای ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار