برای

برای رهگیری هر موشک سارمات به ۵۰۰ سامانه نیاز است

رئیس کمیسیون دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که آمریکا برای رهگیری هر یک موشک بالستیک قاره پیمای سارمات روسیه به حداقل ۵۰۰ سامانه دفاعی نیاز دارد. شعار سال: خبرگزاری «ریا نووستی» به نقل از «ویکتور بونداروف» نوشت: متخصصان غربی می دانند ک ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار