رزمایش

رزمایش بزرگ ولایت ۹۷ پایان یافت

رزمایش بزرگ دریایی ولایت 97 با دستیابی به همه اهداف از پیش تعیین‌شده به کار خود پایان داد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار