مروری

مروری بر انواع هواپیماهای جنگی

شعار سال: ۱. جنگنده برتری هوایی یا air superiority fighter جنگنده برتری هوایی یک هواپیمای جنگی پیشرفته است که ماموریت اصلی آن کسب برتری هوایی و کنترل آسمان بر فراز منطقه جنگی دشمن می باشد. این نوع هواپیما باید دارای مانورپذیری بالا و قابلیت نبرد هوای ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار