کره

کره شمالی در حال آزمایش نسل جدید زیردریایی بالستیک است

نشریه ایندیپندنت با استناد به تصاویر ماهواره ای دریافتی مدعی شد کره شمالی در حال آزمایش نسل جدید زیردریایی های نظامی خود با قابلیت شلیک موشک از اعماق دریا است. شعارسال: نشریه ایندیپندنت انگلیس از آماده شدن کره شمالی برای آزمایش نسل جدید زیردریایی نظا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار