موشک‌های

موشک‌های ایرانی در برابر جنگنده‌های آمریکا چه خواهند کرد؟/ مهندسی معکوس موشک فکور از فونیکس آمریکا!

یک رسانه غربی با توجه به ماجرای پیش آمدن بحث‌هایی درباره بستن تنگه هرمز، در گزارشی به وضعیت موشک‌های ایران اشاره کرده و مدعی شده که ایران موشک فکور ۹۰ را با استفاده از موشک‌های فونیکس AIM-54 آمریکا مهندسی معکوس کرده است. شعار سال: نشریه نشنال اینترست ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار