پاکستان

پاکستان موشک ضد ناو آزمایش کرد

نیروی دریایی پاکستان موشک کروز به نام «حربه» که از نوع موشک‌های ضد ناو است را با موفقیت آزمایش کرد. شعار سال: نیروی دریایی پاکستان موشک کروز به نام «حربه» را که از نوع موشک‌های سطح به سطح را با موفقیت آزمایش کرد. موشک حربه یک موشک ضد‌ناو است که توانا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار