پدافند

پدافند ناکام اسرائیل و نفوذپذیری جبهه داخلی

با گذشت ۱۲ سال از شکست رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ و به وجود آمدن احساس نیاز به یک سامانه پدافندی برای ایمن سازی جبهه داخلی اسرائیل در برابر تهدیدات موشکی مقاومت؛ اما سامانه فلاخن داوود در اولین عملیات خود در هدف قر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار