دستگیری

دستگیری دو نفر سارق حرفه ای خودرو به همراه اموال گران قیمت

سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، از دستگیری دونفر سارق حرفه ای خودرو ، لوازم داخل خودرو ، اماکن و کشف اموال با ارزش بیش از پانصد میلیون تومان خبر داد. ...
دستگیری

دستگیری خواننده پاپ به اتهام دزدی

یک خواننده زیرزمینی پاپ، روز گذشته به اتهام سرقت بازداشت شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار