گرفتن

گرفتن گواهینامه چقدر آب می خورد؟/درآمد مربیان آموزشگاه های رانندگی چقدر است؟

شعار سال: شاید داشتن گواهینامه رانندگی برای همه مردم ضروری نباشد اما از آنجا که داشتن مهارت های متعدد به تسهیل زندگی روزمره و صرفه جویی مادی می انجامد و همچنین تصدیق دار شدن هم به یکی از آداب پس از فراغت از تحصیل دبیرستان ها تبدیل شده است در این راه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار