سناتورزاده‌

سناتورزاده‌ فعال در اسراییل که مشاور ارشد سازمان محیط زیست شد+تصاویر و اسناد

اولین بار فردی به نام «سام خسروی فرد»، فعال محیط زیست و دانشجوی دکتری این رشته که ساکن هلند، در فروردین ۹۴ به صورت علنی از روابط موسسه آقای طاهباز با سازمان محیط زیست تحت ریاست معصومه ابتکار سخن گفت. شعارسال: یکی از نام‌هایی که در هفته‌های اخیر، به ع ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار