«امریه

«امریه سربازی» و شرایط «تحصیل همزمان سربازان»

بخشی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را آقایانی تشکیل می‌دهند که هنوز به هر نحوی، کارت پایان خدمت سربازی را در اختیار ندارند و اصطلاحا مشمول هستند. شعارسال: بخشی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عال ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار