سایه

سایه باج‌افزارها بر سر کاربران ایرانی

بی توجهی به وسایل دیجیتالی می‌تواند فرصت مناسبی برای هکرها ایجاد و هر کاربر را به قربانی یک حمله سایبری تبدیل کند. شعارسال: امروزه بیشتر مردم ایران کاربر اینترنت هستند و بخش عمده ای هم از تلفن هوشمند لپ تاپ تبلت و …استفاده می کنند . وسایل دیجیت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار