افزایش

افزایش ۲ برابری اعمال قانون برای موتورسیکلت‌ها در سال ۹۷

سرهنگ جبارزاده از افزایش دو برابری اعمال قانون برای موتور سیکلت‌ های متخلف از ابتدای سال ۹۷ تاکنون خبر داد. شعارسال: سرهنگ مسعود جبارزاده ، در مقایسه ثبت تخلف موتورسیکلت‌ها در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته آمار فوتی ناشی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار