بیش

بیش از ۵۵۲ هزار کیلوگرم موادغذایی غیربهداشتی معدوم شد

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از معدوم سازی 552 هزار و 204 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی تا روز سوم فروردین خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار