دیپلماسی

دیپلماسی دولت با اتفاقات اخیر به بن بست رسیده/ در حال جنگ اقتصادی هستیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: کشور در حال جنگ اقتصادی است. با اتفاقات چند روز اخیر شاید دیپلماسی به بن بست رسیده و باید رو یه پایه خودمان بایستیم. شعارسال: سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نخستین جشنواره طرح ملی بسیج همگام با کشاورز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار