متداول‌ترین

متداول‌ترین جرم نوروزی از زبان رئیس پلیس پایتخت

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: سرقت از منازل و خودرو متداول ترین جرایم نوروزی در تهران است. شعارسال:سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به این نکته که مهمترین و متداول ترین جرایم در تعطیلات نوروزی در تهران بحث سرقت است می گوید: فعالیت پلیس تهرا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار