سرقت

سرقت میلیونی از حساب مشتریان برای پرداخت مهریه

رئیس کلانتری 126 تهرانپارس، از دستگیری گارسون یک رستوران به جرم برداشت غیرمجاز از کارت سه تن از مشتریان رستورانش خبر داد و گفت: این متهم بیش از پنج میلیون تومان از کارت عابر بانک سه مشتری برداشت کرده بود. ...
۸۲۲

۸۲۲ نفر برای مهریه کمتر از ۱۰ سکه در زندان هستند

رئیس سازمان زندان ها گفت: ۸۲۲ نفر زندانی جرایم غیر عمد برای ۱۰ سکه مهریه در زندان تحمل کیفر می کنند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار