عملیاتی

عملیاتی که ۱۷۰۰۰ نفر در آن کشته شدند

در هفتم مرداد ماه سال ۱۳۶۲ عملیات والفجر ۳ با رمز “یاالله- یاالله- یاالله “با هدف آزاد سازی شهر مهران و مناطق اطراف آن آغاز شد. در این عملیات ۱۸۰ هزار رزمنده ایرانی شرکت داشتند و موفق شدند دفاع استراتژیک عراق را ازهم بپاشند. اما در پایان ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار