ایران

ایران در بهترین شرایط بازدارندگی نظامی است

معاون هماهنگ کننده نهاجا گفت: نیروهای مسلح ایران در آمادگی کامل بسر می برند و بازدارندگی نظامی ایران در بهترین شرایط است.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار