آمریکا

آمریکا اقدام به فروش تسلیحات موشکی به تایوان کرد

این روزها که روابط بین دو کشور چین و آمریکا به پایین‌ترین سطح از زمان برقراری مناسبات رسمی در ۴ دهه گذشته رسیده است، آمریکا در اقدامی که باعث عصبانیت چین می‌شود، با فروش محموله بزرگی از تجهیزات و تسلیحات موشکی به تایوان موافقت کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار