جزییاتی

جزییاتی جدید از وضعیتِ دانشجویان مصدوم

ایلنا: مادر یکی از دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس علوم تحقیقات گفت: عاجزانه از مردم می‌خواهم، بیماران بستری در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان امام خمینی را دعا کنند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار