سیلی

سیلی محکم با شلیک ده‌ها موشک به قلب پایگاه نظامیان آمریکا

سیلی محکم با شلیک ده‌ها موشک به قلب پایگاه نظامیان آمریکا لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید ...
چشم

چشم شیر چگونه کور شد

چشم شیر چگونه کور شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید ...
ابعاد

ابعاد تلفات و خسارات سیلی محکم ایران به آمریکا

ابعاد تلفات و خسارات سیلی محکم ایران به آمریکا لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار