ابلاغ

ابلاغ دستورالعمل علایم افقی راهنمایی و رانندگی و تبلیغاتی در هفته‌های آتی

ایلنا: رییس شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: قرار است برای اولین بار بر روی دستورالعمل‌های علایم افقی راهنمایی و رانندگی شهری، علایم تبلیغاتی و تابلوها کار شود که… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار