برگزاری

برگزاری آخرین مرحله آزمون سراسری مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در روز چهارشنبه نه اسفند سومین و آخرین مرحله آزمون سراسری مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه عمومی در سال ۹۶ برگزار خواهد شد. شعار سال: سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مس ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار