زنان

زنان در آموزش نظامی

حضور زنان در کلاس های آموزش نظامی طی دوران هشت سال دفاع مقدس شعارسال: تصاویر زیر حضور زنان در کلاس های آموزش نظامی طی دوران هشت سال دفاع مقدس را به نمایش کشیده است. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری دفاع مقدس ، تاریخ انتشار: ۶ فرو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار