گسترش

گسترش همکاری پلیسی ایران و گرجستان

ایلنا: در دیدار رئیس پلیس بین الملل ناجا با رئیس مرکز همکاری بین المللی پلیسی وزارت کشور گرجستان بر همکاری بیشتر دو کشور در کلیه زمینه های پلیسی تاکید شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار