حمله

حمله هوایی یمن به فرودگاه ابها و شرکت آرامکو در جنوب عربستان

نیروی هوایی یمن فرودگاه «ابها» در منطقه «عسیر» و شرکت نفتی«آرامکو» در منطقه «جیزان» عربستان را بمباران کرد شعارسال:نیروی هوایی یمن فرودگاه «ابها» در منطقه «عسیر» و شرکت نفتی«آرامکو» در منطقه «جیزان» عربستان را بمباران کرد به نقل از المیادین، نیروی هو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار