وزیر

وزیر دفاع راهی روسیه شد

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس بین المللی امنیتی روسیه و رایزنی های دفاعی نظامی و به دعوت همتای روس خود عازم مسکو شد. شعارسال: امیر سرتیپ حاتمی برای شرکت در اجلاس بین المللی امنیتی روسیه و رایزنی های دفاعی نظامی و به دعوت همتای روس ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار