خودکفایی

خودکفایی در حوزه نظامی بخشی از اندیشه‌‌ دفاعی امام خمینی (ره) است

استاد دانشگاه دافوس ارتش گفت: نیروهای مسلح با تأسی از اندیشه‌ دفاعی امام خمینی (ره) خودکفایی در حوزه دفاعی را مدنظر قرار داده‌اند.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار