منصوری‌آرانی:

منصوری‌آرانی: نفوذ استراتژیک نظام با ۴۰ سال گذشته قابل قیاس نیست

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز گفتمان انقلاب اسلامی در مرزهای جغرافیای محصور نشده و نفوذ استراتژیک نظام با 40 سال گذشته قابل قیاس نیست.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار