دو

دو ادعای جنجالی درباره ایران

تایمز، مقیاس، کیفیت و طول این آموزش را “بی‌سابقه” توصیف کرد که بیانگر حصول یک “تغییر” در جنگ نیابتی میان ایران و آمریکا است. شعارسال:  رسانه‌های خارجی دو ادعای مناقشه‌برانگیز درباره ایران منتشر کردند. در حالی که این روز‌ها ایر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار