شگرد

شگرد سازمان‌های جاسوسی برای کسب اطلاعات چیست؟

شعارسال: سازمان‌های جاسوسی در کشورهای مختلف همواره کانون توجهات روزنامه‌نگاران و پژوهشگران سیاسی بوده‌اند. تاثیر سازمان‌های جاسوسی در ایجاد یا حل مناقشات سیاسی، سرکوب مخالفان، عملیات‌های روانی، شروع و یا پایان دادن به جنگ‌‌ها، تغییر معادلات نظامی در ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار