جریان

جریان آمریکایی در برخی اصناف ورود کرده

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دولت باید با تمام توان خود در راستای رفع مشکلات اصناف اقدام کند، ولی همه ما هم باید مراقب باشیم که سوار جریان موج سواری دشمن، ضد انقلاب و منافقان نشویم. شعارسال: سردار محمدحسین سپهر در دیدار با نماینده، ولی فقیه ...
چرا

چرا صیاد از واکس خوردن پوتین هایش ناراحت شد؟

تا شنید که یکی از سربازان، پوتین هایش را واکس زده، ناراحت شد و گفت: این کار روحیه استکباری را در انسان تقویت می کند. شعارسال:تا شنید که یکی از سربازان، پوتین هایش را واکس زده، ناراحت شد و گفت: این کار روحیه استکباری را در انسان تقویت می کند. سربازان ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار