سایت

سایت آزمایش‌های اتمی کره شمالی فرو ریخت

تازه‌ترین گزارش‌ها که مورد تایید دانشمندان اتمی قرار گرفته است نشان می‌دهد سایت آزمایش اتمی کره شمالی پس از انجام ۵ آزمایش هسته‌ای در این منطقه فرو ریخته است. مرزهای چین به این منطقه نزدیک است. شعارسال: تازه‌ترین گزارش‌ها که مورد تایید دانشمندان اتمی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار