روایت

روایت سردار باقرزاده از آخرین اخبار تفحص

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح گفت: بعد از ۴۰هزار شهیدی که تاکنون پیدا شده، با این ۴هزار شهید که پیدا خواهند شد، می‌توانیم بگوییم توانسته‌ایم بخش اعظمی از شهدا را به کشور بازگردانیم. شعارسال:فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل ن ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار